Премини към основното съдържание
Снимка на хора на бюро.

Вътрешен финансов контрол

Предлагаме услугата Вътрешен финансов контрол с цел подобряване на нивото на счетоводната отчетност и повишаване на финансовата дисциплина в работата на персонала. След цялостен преглед на дейността на компанията изготвяме анализ, оценка и насоки за оптимизация на финансово-счетоводната и оперативна дейност. Работим в посока намаляването на разходите и подобряване на финансовите резултати.

www.eleva-consult.com