Цени

Цените на нашите услуги се формират от няколко основни показателя като: документооборот, брой на персонала, регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, брой банкови сметки, както и от типа на извършваната дейност.

Осигуряваме на своите клиенти качествени услуги на разумни и приемливи цени.

За да получите конкретна оферта, моля изпратете ни запитване или позвънете по телефона.