Премини към основното съдържание
Снимка на човек с документи

Счетоводно обслужване

Извършваме счетоводни услуги за предприятия и физически лица, при спазване изискванията на националните и международни счетоводни стандарти:

  • Цялостно счетоводно обслужване, включително интернет банкиране, представляване пред държавните администрации;
  • Организиране на финансово-счетоводна дейност на фирми, вкл. избор на счетоводни кадри;
  • Изготвяне на трудови и граждански договори, отчитане на труд и работни заплати, включително директни контакти с назначения персонал;
  • Регистрация и обслужване съгласно Закон за данък върху добавената стойност;
  • Годишно счетоводно приключване, съставяне на междинни и годишни финансови отчети и данъчни декларации;
  • Изготвяне на годишни отчети за дейността и други статистически форми за Националния статистически институт.
www.eleva-consult.com