Клиенти

Наши клиенти са местни и чуждестранни компании с различни бизнес дейности. Въпреки че са от различни браншове, те имат едно общо изискване – компетентност! Да удовлетворим тази претенция, за нас е чест! Затова сред клиентите ни са компании, които успешно работят в сферите на:

  • Строителство вкл. специализирани строителни дейности и услуги;

  • Транспорт и спедиция;

  • Комплексно обслужване на сгради;

  • Управление на недвижими имоти;

  • Хотелиерство и ресторантьорство ;

  • Здравеопазване;

  • Търговия на дребно с лекарства и др. фармацевтични стоки;

  • Търговия на дребно с облекла;

  • Юридически лица с нестопанска цел - в обществена полза;

  • Юридически лица с нестопанска цел - в частна полза.