Премини към основното съдържание
Снимка на ръка с химикалка

Финанси

Изготвяне на прогнози, анализи и оценки в областта на финансите и стопанското управление: себестойност, рентабилност на бизнеса, анализ на финансовото състояние.

Съдействаме за съставяне на бюджети за инвестиционни проекти, както и експертна помощ при администриране на разходите и приходите в процеса на реализация на проектите.

www.eleva-consult.com