Премини към основното съдържание

Счетоводна кантора Елева-Консулт

В екипа на Елева-Консулт работят вискоквалифицирани експерти с многогодишен опит, специализирани в осъществяването на цялостен счетоводен и финансов мениджмънт.

Нашият екип

Златка Пайова

Управител 
Магистър по икономика 
Икономически университет - гр. Варна

Специалност „Счетоводство и контрол” 
От 2016 г. е вещо лице (съдебен експерт) към Окръжен съд – Бургас 
и изготвя съдебно-счетоводни експертизи.

Телефон: +359 889 845 348 
E-mail: zpayova@eleva-consult.com

София Илиева

Консултант 
Доктор по икономика 
Икономически университет - гр. Варна

Специалност „Счетоводство, контрол и анализ на стопанската дейност”

E-mail: office@eleva-consult.com

Станка Войводова

Счетоводител 
Бакалавър по икономика 
Бургаски Свободен Университет – гр. Бургас 

Специалност „Счетоводство и контрол”

E-mail: office@eleva-consult.com

www.eleva-consult.com